Suosikit

Sitouttava kouluyhteisötyö -kehittämistoiminnan teemapäivää vietetään tänään ke 7.9. Etelä-Karjalan kouluissa

JULKAISTU 7.9.2022, 12.37

Valtakunnallista Sitouttavan kouluyhteisötyö -kehittämistoimintaa pilotoidaan parhaillaan ympäri Suomea - myös Etelä-Karjalassa 5.–9.-vuosiluokilla. Kehittämistoiminnan avulla pyritään luomaan toimintamalli oppilaiden kouluun kiinnittymisen ja koulupoissaolojen vähentämisen tukemiseksi. Valtakunnallinen malli tullaan vakinaistamaan ensi lukuvuonna, elokuusta 2023 alkaen.

Kehittämistoiminnassa on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Karvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) sekä lähes 130 opetuksenjärjestäjää.  

Etelä-Karjalan kaikki kunnat ovat yhdessä mukana Lappeenrannan vetämässä paikallisessa pilotissa, joka kohdentuu alueella 7.–9.-vuosiluokille.

Ympäri Suomen toimiville piloteille on osoitettu toisistaan hieman poikkeavia kehittämistoiminnan kärkiä – päätoimina tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen ja kouluvalmentaja-toiminta.

– Meillä Etelä-Karjalassa vahvana kehitettävänä elementtinä on kouluun kiinnittymisen tukeminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja poissaolojen ennaltaehkäisy. Tähän teemaan pureudutaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisen kautta, kertoo Lappeenrannan kaupungin opetustoimen projektipäällikkö, Etelä-Karjalan pilotoinnista vastaava Jatta Lanki.  

Lappeenrannan opetustoimessa panostetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Keväällä 2021 Lappeenrannan perusopetuksessa aloitettiin kehittämistyö tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällyttämiseksi osaksi opetussuunnitelmaa. Lue lisää täältä.

– Olemme iloisia, että Sitouttava kouluyhteisötyö -pilotoinnissa pääsemme jatkamaan tätä kehittämistoimintaa ja viemään opetussuunnitelmaan kirjatut asiat käytännön tasolle ja kouluille kehitettäväksi, Lanki summaa.

 

Teemapäivällä ja somekampanjalla tahdotaan ehkäistä poissaoloja koulusta 

Toiminnan puitteissa vietetään keskiviikkona 7.9. #SKYkoulussa-teemapäivää. Päivä on osa oppilaille suunnattua kampanjaa, joka jatkuu syyskuun loppuun asti. Kampanjan tavoitteena on tukea oppilaiden yhteisöllisyyttä ja läsnäoloa koulussa.   

– Suurin osa Etelä-Karjalan kouluista on tässä teemapäivässä mukana. Teemapäivää varten mukana oleville kouluille on lähetetty sähköinen materiaalipaketti, jota koulut voivat hyödyntää, Lanki kertoo. 
 
– Paketista löytyy muun muassa QR-kooditervehdyksiä tunnetuilta henkilöiltä sekä haasteita oppilaille ja opettajille. 

Lisätietoa Sitouttava kouluyhteistyö -toimintamallista: https://okm.fi/sitouttava-kouluyhteisotyo 

Lisätiedot
Jatta Lanki 
Projektipäällikkö
040 484 1625 
jatta.lanki@edu.lappeenranta.fi