Suosikit

Kamalan hieno taidekilpailu

Millaisia taideteoksia toteuttaisit Lappeenrantaan 10 000 eurolla?

Oletko huomannut omassa lähiympäristössäsi taidetta kaipaavan paikan ja haluaisit toteuttaa siihen jotain? Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu kokeilee kaupungin ensimmäistä osallistuvaan budjetointiin perustuvaa taidekilpailua, jossa asukkaat saavat käyttöönsä erikseen varatun summan ideoimansa taideteoksen toteuttamiseen.

Taidekilpailua varten on varattu 10 000 euron budjetti ja sinä pääset vaikuttamaan ja antamaan ideoita mihin tuo summa käytetään.

Voit ilmoittaa oman teosideasi kilpailuun 6.2.2023 mennessä tämän linkin kautta. Alapuolelta löytyvästä tietopaketista löydät paljon lisätietoa aiheesta.

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu ja yhteistyökumppanit esitarkastavat ideat ja esiraati valitsee äänestykseen noin kymmenen ideaa. Äänestys toteutetaan Maptionnaire -ohjelman avulla ja eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan kokonaisrahoituksen sallimissa rajoissa.

Toteutetuista teoksista kerrotaan kaupungin verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa

 

Millaisia ideoita haetaan?

Taidekilpailu on osa ympäristöministeriön rahoittamaa Kamalan hienoa! – Kestävät teos näkyväksi ympäristötaiteen keinoin -hanketta. Hankkeen avulla tuodaan näkyväksi kaupungin monipuolista kestävän kehityksen eteen tehtyä työtä eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Kilpailun tarkoituksena on mahdollistaa asukkaiden omaehtoista osallistumista ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.

Kilpailuun voi ehdottaa erilaisia ympäristö- ja kaupunkitaideteoksia toteutettavaksi eri puolille Lappeenrantaa. Teosten tulee liittyä kestävän ja ympäristöystävällisen Lappeenrannan teemoihin. Teosten muotoa, materiaaleja tai toteuttamistapaa ei ole rajattu.

Teoksen tulee olla toteutettavissa alle 2000 € kustannuksin, sillä tavoitteena on toteuttaa määrärahalla useampi idea.

Teoksen tulee olla toteutettu toukokuun loppuun 2023 mennessä.

 

Kuka voi esittää idean

Haku on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille yksittäisille henkilöille ja työryhmille, yhdistyksille, yrityksille ja muille yhteisöille.

 

Näin kilpailu etenee

1

Esitä oma ehdotuksesi

Tutustu hakuohjeisiin ja lähetä oma ehdotuksesi kilpailussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Voit osallistua tämän linkin kautta.

Lomakkeessa kysytään erilaisia teoksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Voit miettiä etukäteen esimerkiksi sitä millainen teos olisi, mitä materiaaleja sen toteuttamisessa käytetään tai minkä kokoinen se olisi. Voit halutessasi ladata myös kuvan teoksesta, jos sinulla on sellainen mielessäsi. Lisäksi pääset kertomaan keitä teoksen toteuttamiseen osallistuu ja tuleeko sen toteuttamista varten hankkia esimerkiksi pensseleitä, maaleja tai muita tarvikkeita.

Teokselle on hyvä olla mietittynä valmiiksi myös paikka, jonne haluaisit sen toteuttaa. Verkkokyselyssä on oma erillinen kohtansa, jossa pääset asettamaan teoksen kartalle.

Kilpailuun voi ehdottaa erilaisia kestävään kehitykseen ja ympäristöystävälliseen Lappeenrantaan liittyviä ympäristö- ja kaupunkitaideteoksia toteutettavaksi eri puolille Lappeenrantaa. Teosten muotoa, materiaaleja tai toteuttamistapaa ei ole rajattu.

Jos ideasi pohdituttaa sinua, ole rohkeasti yhteydessä kilpailun yhteyshenkilöihin Mikkoon tai Elinaan. Sivun lopusta löytyy myös joukko usein kysyttyjä kysymyksiä, jotka voivat auttaa sinua suunnitelmasi toteuttamisessa.

Vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm, 040 663 7753, mikko.holm@lappeenranta.fi

Kaavasuunnittelija Elina Moisio, 040 649 5001, elina.moisio@lappeenranta.fi

2

Odota, että raati valitsee äänestykseen tulevat teokset

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun valitsema esiraati valitsee enintään kymmenen teosta äänestykseen. Raadissa ovat mukana kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen, kaavasuunnittelija Elina Moisio, vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm ja Kaakon taiteen vastaava tuottaja Minna Mänttäri.

Teosten valinnassa kiinnitetään huomiota teosten toteutettavuuteen, ideaan ja siihen millä tavoin teos soveltuu ympäristöön. Lisäksi valinnassa kiinnitetään huomiota siihen miten taideteosidea toteuttaa kestävän ja ympäristöystävällisen Lappeenrannan teemaa.

3

Äänestä omaa suosikkiasi

Jatkoon päässeet teosideat julkaistaan näillä verkkosivuilla ja pääset äänestämään suosikkiasi yhdessä kaikkien muiden kanssa.

Äänestyksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja mediatiedotteella. Kaikki osallistujat saavat tiedon äänestyksen alkamisesta myös ilmoittautumisen yhteydessä antamaansa sähköpostiin.

4

Voittajat pääsevät suunnittelemaan teosta

Eniten ääniä saaneet teokset valitaan toteutukseen ja tuloksista ilmoitetaan kaikille kilpailuun osallistujille.

Tässä vaiheessa alkaa teoksen tarkempi suunnittelu, eli selvitetään yhdessä paras mahdollinen paikka teokselle ja tehdään valmiit luonnoskuvat ja suunnitelmat teoksen toteuttamista varten. Samalla selvitetään mitä kaikkea muuta teoksen toteuttaminen vaatii. Tuleeko esimerkiksi joitain pintoja puhdistaa teosta varten? Millaisia materiaaleja kaupunkisuunnittelun tulee hankkia? Millaisella aikataululla teosta pääsee toteuttamaan? Tuleeko hanketta varten palkata esimerkiksi ammattitaiteilija mukaan toimintaan? 

Osa toteutettavista teoksista voi vaatia erilaisia lupia, kuten rakennusluvan, toimenpideluvan tai toimenpideilmoituksen. Sinun ei tarvitse tietää näitä etukäteen, vaan kaupunkisuunnittelu avustaa mahdollisissa teosten toteuttamiseen liittyvissä asioissa ja huolehtii niihin liittyvistä kustannuksista.

5

Toteuttakaa oma teoksenne

Tässä vaiheessa pääset toteuttamaan teosta yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ota siis pensselit ja ruohonkorret käteen ja nauti taiteen tekemisestä yksin tai ryhmässä!

Teoksen tulee olla toteutettu toukokuun loppuun 2023 mennessä.

Usein kysytyt kysymykset

Kysymyksiä täydennetään kilpailun aikana

 

Tuleeko toteuttavan tahon olla lappeenrantalainen?

Ei tarvitse. Ainoastaan teosten tulee sijoittua Lappeenrannan alueelle.

Onko taidemuodolla väliä?

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa erilaisten ympäristö- ja kaupunkitaiteen teosten toteuttaminen Lappeenrantaan. Voit tehdä oman ehdotuksesi, jos koet sen sijoittuvan näiden taidemuotojen alueelle.

Ympäristö- ja kaupunkitaiteen teosten joukkoon mahtuu monenlaisia erilaisia teoksia, kannattaa siis kokeilla rohkeasti ja voit tarvittaessa olla yhteydessä myös kilpailun yhteyshenkilöön.

Milloin teosta voi lähteä toteuttamaan?

Teosta voi lähteä toteuttamaan sen jälkeen, kun ehdotus on saanut myönteisen päätöksen. Toteuttajan tulee kuitenkin keskustella kilpailua järjestävän tahon kanssa teoksen vaatimista käytännönjärjestelyistä.

Voiko teos olla edullisempi kuin 2000e?

Kyllä voi. 2000 euroa on ylin korvattava summa, sillä tavoitteena on toteuttaa määrärahalla useampi idea.

Maksetaanko teoksen toteuttamisesta palkkaa?

Teoksen toteuttamisesta ei makseta palkkaa. Toteuttavalla taholla on kuitenkin mahdollisuus hankkia taiteilija mukaan työskentelemään projektiin ostopalveluna, jolloin taitelija toimii projektissa mukana ammattilaisena ja saa palkan tekemästään työstä. Tämä voi toteutua esimerkiksi tapauksessa, jossa asukasyhdistys, koululuokka tai vastaava haluaa toteuttaa yhteisönä taideteoksen suunnittelemaansa paikkaan ja tarvitsee sen toteuttamiseen taiteellista apua.

Kaupunkisuunnittelu avustaa tarvittaessa sopivan taiteilijan löytämisessä yhteistyössä Kaakon taiteen kanssa ja huolehtii asianmukaisista korvauksista taiteilijalle.

Voinko ehdottaa pelkkää paikkaa tai ideaa teokselle?

Pelkkä paikka tai idea ei riitä, sillä teoksella tulee olla aina tiedossa toteuttaja.

Voivatko koululuokat olla mukana?

Kyllä voivat.

Mitä hakemukseen tulee laittaa?

Hakemuksessa tulee olla yhteyshenkilön nimi, sanallinen kuvaus teoksesta tai mahdollinen luonnos, tieto teoksen toteutustavasta ja suunnitelma aikataulusta. Lisäksi toivotaan mahdollista perustelua sille miksi teos tulisi toteuttaa haluttuun paikkaan tai alueelle.

Mitä tietoja asukkaille tarkoitettuun äänestykseen tulee?

Äänestykseen tulee näkyviin toteutettavan teoksen idea ja toteutuspaikka. Henkilötietoja, erillistä budjettia tai muita vastaavia tietoja ei julkaista.

Milloin teoksen tulee olla valmis?

Teoksen tulee olla valmis toukokuun loppuun mennessä.

Minulla on idea ja haluaisin olla mukana toteuttamassa sitä, mutta en osaa piirtää.

Hyvällä idealla pääsee jo pitkälle. Taideteoksen toteuttamiseen voi kerätä joukon ystäviä, tuttavia tai alueen ihmisiä mukaan. Tarvittaessa mukaan voi palkata myös ammattitaiteilijan, joka auttaa teoksen toteuttamisessa.