Suosikit

Puuhankkeen valmis aineisto

Tällä sivulla voit tutustua puuhankkeen valmiiseen raporttiin ja sen valmistelun aikana syntyneeseen aineistoon. 

Hankkeen aikana on järjestetty eri sidosryhmille tarkoitettuja työpajoja, joiden toteuttamisessa on hyödynnetty Googlen Jamboard -yhteistyöalustaa. Työpajoista saatavaa aineistoa on hyödynnetty loppuraportissa, mutta jos haluat saada alkuperäisen valmisteluaineiston käyttöösi voit olla yhteydessä kaavoitusarkkitehti Miia-Riikka Kiukas-Lehtoon.

Kartat ja diagrammit