Suosikit

Rakennustapaohjeet

Rakennustapaohjeilla täydennetään ja selvennetään asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Tarkoituksena on ohjata alueen rakentamista siten, että lopputuloksena muodostuu yleisilmeeltään viihtyisä, hallittu ja yhtenäinen kokonaisuus.  Ohjeet käsittelevät mm. rakennuksen sijoittamista tontille, rakennuksen muotoa, materiaaleja ja värejä sekä tontinjärjestelyitä ja istutuksia.

Rakennustapaohjeita on saatavilla mm. seuraaville alueille:

Keskustan alue

Pikisaari

Lauritsala ja itäalue

Lauritsalan kartano

Villenpuisto, 36 Hakali
Murheistenranta, Laihia

Valtatie 6 eteläpuolen alue 

Karhuvuori Ruukinmäki 

Ojala-Tuomela 

Pohjoinen alue

Rentukankadun asemakaava

Länsialue

Ruoholampi

Joutsenon alue

Repokankaan rakentamistapaohjeet

  

Voit kysyä lisäohjeita ja aineistoja kaavavalmistelijoilta