Suosikit

Valinnaisaineet lukuvuonna 2022-2023

Valinnaisainevalinnat

  • Esivalinnat tehdään helmikuussa.
  • Varsinaiset, lopulliset valinnat tehdään 4. jakson alussa, maalis-huhtikuun vaihteessa.

-Valinta tehdään aina tarkan harkinnan perusteella.

-Valintaa on myöhemmin vaikea vaihtaa.

-Valinta tehdään itselle, ei kaverin mukaan.

-Valinnaisaineilla oppilas voi suunnata opintoja oman kiinnostuksen ja kykyjen mukaisesti.

 

Valinnaisainetarjonta

 

Kaksivuotiset kahden viikkotunnin kurssit:

-2 viikkotuntia (vt)

-kestää kaksi vuotta (8. ja 9. luokan)

-numeroarviointi 4-10

Yksivuotiset yhden viikkotunnin kurssit:

-1 viikkotunnin (vt)

-kestää yhden lukuvuoden

-valitaan eri kurssi 8. ja 9. luokille, samaa kurssia ei voi suorittaa kahta kertaa

-sanallinen arviointi, hyväksytty/hylätty

Kielitarjonnan lyhenteet

A1 alakoulussa alkanut ensimmäinen kieli (englanti)

A2 alakoulussa alkanut valinnainen kieli
(voi sisällyttää muihin kuin taide- ja taitoaineiden syventäviin valinnaisaineisiin)

B1 alakoulussa alkanut toinen kieli (ruotsi)

B2 yläkoulussa alkava valinnainen kieli (sa, ra, ve, es)