Suosikit
Palvelu

Kouluun ilmoittautuminen

Jokaisella lappeenrantalaisella oppivelvollisuusikäisellä on oikeus osallistua kaupungin järjestämään perusopetukseen. Oppilaspaikka määräytyy perheenne osoitteen mukaisesti. Jos lapsellasi on esiopetuksessa tehty erityisen tuen päätös, se huomioidaan oppilaspaikasta päätettäessä. Tällöin koulupaikka osoitetaan sellaisesta koulusta, jossa lapsellesi voidaan järjestää hänen tarvitsema erityinen tuki.

Opas koulutulokkaan kotiin ja opas 6. luokkalaisen kotiin löydät Linkit -valikon kautta. Oppaista löydät tietoa kouluun ilmoittautumiseen, painotusluokkiin, koulumatkoihin ja muuhun koulun toimintaan liittyen.

Toimintaohje

Koulutulokkaat

Ilmoita ensimmäiselle luokalle tuleva lapsesi kouluun tammikuussa. Esitäytetyn perusopetukseen ilmoittautumislomakkeen löydät Wilmasta. Lomakkeella on osoitettu lapselle koulupaikka Väestörekisterikeskuksesta saatujen osoitetietojen perusteella. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä ilmoittautumislomaketta, saat apua asiakaspalvelukeskus Winkistä. Ilmoittautumislomakkeella voit halutessasi hakea lapsellesi oppilaspaikkaa myös muusta koulusta tai esimerkiksi painotetusta opetuksesta.

Mikäli perheenne muuttaa Lappeenrantaan, voit olla yhteydessä kotianne lähimmän koulun rehtoriin ja tiedustella oppilaspaikkaa.

Lappeenrannassa toimii yksityinen steinerkoulu. Voit hakea lapsellesi koulupaikkaa steinerkoulusta ottamalla yhteyttä koulun kansliaan. Sinun tulisi lisäksi täyttää ilmoittautumislomake Wilmassa ja rastia kohta ”Lapsemme ei ota tarjottua koulupaikkaa vastaan, vaan ilmoitamme hänet Lappeenrannan steinerkouluun”.

Lappeenrannassa toimii myös kaupungin osittain omistaman säätiön ylläpitämä Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu. Itä-Suomen koulun hakulomakkeet löytyvät koulun verkkosivuilta. Sinun tulisi lisäksi täyttää ilmoittautumislomake Wilmassa ja rastia kohta ”Lapsemme ei ota tarjottua koulupaikkaa vastaan, vaan ilmoitamme hänet Lappeenrannan Itä-Suomen kouluun”.

Saat tiedon lapsesi tulevasta koulupaikasta maaliskuun loppuun mennessä Wilmassa. Koulut lähettävät kutsut tutustumispäivään.

Jos haluat ilmoittaa lapsesi kouluun vuotta aikaisemmin, lisätietoa löydät sivulta perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin.

Lappeenrantaan muuttavat oppilaat

Lapsesi koulupaikka määräytyy uuden osoitteenne mukaan. Lisätietoa kouluista ja koulupaikan määräytymisestä saat asiakaspalvelukeskus Winkistä ja kaupungin karttapalvelusta. Lisätietoja toissijaisen koulupaikan hakemisesta saat sivulta toissijaiseen kouluun hakeminen. Lisätietoa erityispainotettuun opetukseen hakeutumisesta saat sivulta painotettu opetus. Lisätietoa erityisen tuen järjestämisestä saat sivulta perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Oppivelvollisuuslaki 1214/2020

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Liittyvät palvelut

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle Erityinen tutkinto perusopetuksessa Erityiset opetusjärjestelyt Erityisopetus lukiokoulutuksessa Jatko-opintoihin hakeminen perusopetuksen jälkeen Joustava perusopetus (JOPO) Katsomusaineen opiskelu Koulujen kerhotoiminta Koulukuljetukset Lappeenrannan Lyseon lukion englanninkielinen linja Lappeenrannan Lyseon lukion musiikkiteatterilinja Maahanmuuttajien valmistava opetus Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen Oman äidinkielen opetus Opiskeluhuolto perusopetuksessa Oppilaanohjaus perusopetuksessa Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa Osa-aikainen erityisopetus Painotettu opetus Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin Perusopetuksen englanninkieliselle luokalle hakeminen Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetus Pidennetty oppivelvollisuus Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa Suomi tai ruotsi toisena kielenä opetus perusopetuksessa Suomi toisena kielenä opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Tehostettu tuki perusopetuksessa Toissijaiseen kouluun hakeminen Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa Vuosiluokkiin sitomaton opetus Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa

Lisätietoja: