Suosikit
Palvelu

Esiopetusikäisen varhaiskasvatus

Esiopetusta haettaessa voidaan samalla hakea myös esiopetuksen lisäksi tarjottavaa varhaiskasvatusta. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarjotaan samassa yksikössä kuin esiopetusta. Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu määräytyy perheen koon, tulojen ja palvelutarpeen mukaan.

Asioi tästä

Toimintaohje

Mikäli lapsesi tarvitsee esiopetuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi myös varhaiskasvatusta ennen ja/tai jälkeen esiopetusajan, voit hakea sitä samalla lomakkeella valitsemalla esiopetuspaikan valinnan jälkeen kohdan "Lisää uusi päivähoitotoive".

Maksullisuuden tiedot

Varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon, tulojen ja palvelutarpeen mukainen asiakasmaksu.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusta on aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Alakoulussa järjestettävän esiopetuksen jälkeen lapset joko pääsevät kotiin tai siirtyvät saatettuina päiväkotiin tai esimerkiksi kerhoihin.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540