Suosikit
Verkkoasiointi

Sähköinen hoitoaikavaraus

Sähköinen hoitoaikavaraus on käytettävissä kaikissa Lappeenrannan kunnallisissa varhaiskasvatusyksiköissä, myös perhepäivähoidossa.

Edlevon hoitoajat -toiminto eli sähköinen hoitoaikavaraus toimii joko web-selaimella tai puhelimeen ladattavan sovelluksen (Edlevo) kautta. Ainoastaan viralliset huoltajat pääsevät sovellukseen ilmoittamaan hoitoaikoja sekä seuraamaan ajantasaisesti lapsen toteutuneiden hoitoaikojen kertymistä. Tunnistautuminen tapahtuu joko pankkitunnuksilla tai mobiilitunnistautumisella. Apua hoitoaikasovelluksen käytössä saa päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta.

Hoitoajat ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti ja ilmoitettuja hoitoaikavarauksia noudatetaan niin tuonti- kuin hakutilanteissa. Hoitoajat ja/tai poissaolot ilmoitetaan sovelluksen kautta koko viikon (ma-su) osalta. Jokaiselle päivälle on muistettava tehdä joko hoitoaika- tai poissaolomerkintä. Mikäli lapselle ei ole tehty hoitoaikavarauksia, katsotaan, ettei tarvetta hoidolle ole kyseisellä viikolla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelu tehdään huoltajien varaamien hoitoaikojen perusteella.

Suunnitelmien teko uusille viikoille on mahdollista sulkuajan puitteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sunnuntaina klo 24 sulkeutuu seuraava ja sitä seuraava viikko. Hoitoaikoja voi ilmoittaa maksimissaan puoleksi vuodeksi eteenpäin. Kun on ilmoittanut yhden viikon hoitoajat, pystyy ne kopioimaan seuraaville viikoille.

Lukitusajan jälkeen muutoksia hoitoaikoihin tehdään perustelluista syistä. Näitä ovat työstä tai opiskelusta johtuvat syyt.

Jos lapsi on poissa etukäteen sovittuna hoitopäivänä sairauden tai muun syyn vuoksi, ei hoitopäivävarausta siirretä myöhemmin pidettäväksi.

Edlevossa irtisanotaan lapsen varhaiskasvatuspaikka kohdassa Varhaiskasvatuspaikka -> paikan irtisanominen.

Verkkosivu

Siirry verkkoasiointiin

Liitteet ja lisätietolinkit

Palveluajat

Open 24 h