Suosikit

Strategian päätavoitteet ja -mittarit

Kaupungin väkilukutavoitetta kuvaava diagrammi
Kaupungin työssäkäyvien määrän tavoitetta kuvaava diagrammi
Koulutustasonnosto kuvaava diagrammi

Lappeenranta strategialle on asetettu seitsemän valtuustoon nähden sitovaa päätavoitetta ja -mittaria.

Päätavoitteille on asetettu tavoitetaso tämän valtuustokauden ja neljän valtuustokauden päähän.

 

Päätavoitteet

 1. Kaupunki on muuttovoittaja, asukasmäärä kasvaa
 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu
 3. Kaupunki turvaa hyvät koulutuksen ja elämän edellytykset 
 4. Kaupunki etenee kohti hiilineutraaliutta
 5. Kaupungin keskusta on elävä, viihtyisä ja helposti saavutettava
 6. Kaupungin turvallisuus paranee
 7. Kaupungin tulorahoitus on tasolla, joka varmistaa velanhoitokyvyn pitkällä aikavälillä

 

Päämittarit

Edellä mainittujen päätavoitteiden toteutumista mitataan seuraavilla mittareilla.

 1. Väkiluku
  • Tavoite vuoden 2025 loppussa on 73 000 asukasta 
 2. Työssäkäyvien määrä
  • Tavoite vuoden 2025  lopussa on 30 500 työssäkäyvää
 3. Koulutustasomittain eli koulutusaika peruskoulun jälkeen
  • Tavoite vuoden 2025 lopussa on 380 päivää
 4. CO2 -päästöt
  • Tavoite vuoden 2025 lopussa -60 % vuoden 1990 tasosta
 5. Kaupan, matkailu-ravitsemus-, taiteen-, viihteen- ja virkistysalan työpaikat keskustan alueella
  • Tavoite vuoden 2025 lopussa on 1 650 työpaikkaa
 6. Poliisin katuturvallisuusindeksi
  • Tavoite vuoden 2025 lopussa on 112
 7. Vuosikate
  • Tavoite vuoden 2025 lopussa on 30 miljoonaa euroa
CO2-päästöjen vähennystavoitetta kuvaava diagrammi
Keskustan alueen työpaikkojen kasvutavoitetta kuvaava diagrammi
Katuturvallisuuden paranemistavoitetta kuvaava diagrammi
Vuosikatetavoitetta kuvaava diagrammi