Suosikit

Kesätöihin kaupungille

Kolme nuorta kävelee kaupungilla.

Lappeenrannan kaupungin kesätyöt

Lappeenrannan kaupunki työllistää kesäisin yli 100 nuorta erilaisiin työtehtäviin. Kesätöitä on tarjolla muun muassa kulttuurin, liikunnan, nuorisotoimen, matkailun ja ympäristönhoidon tehtävissä.

Haemme kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialalle kesätyöntekijöitä kesälle 2023

Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kadut ja ympäristö vastuualue järjestää kesätöitä nuorille erilaisissa ympäristönhoidon tehtävissä.  

Koululaisten (16-17v) työtehtäviin kuuluu mm. istutus- ja pensasryhmien kitkentää, puhtaanapitoa ja puiden runkoversojen poistoa. Koululaisten työaika on 6h/pv ja työtehtävät jakautuvat kesä- ja heinäkuulle, 4 viikon jaksoissa,(04.06.2023-30.06.2023 ja 03.07.2023-28.07.2023) yht. 22 koululaista, joista 6 työpaikkaa on Joutsenon keskustan alueella. Hakijat arvotaan ja sen perusteella kutsutaan töihin  

Opiskelijoiden (18-20v) tehtäviin kuuluu ympäristön puhtaanapitoa sekä istutusten hoitoa vakinaisen henkilökunnan apuna. Opiskelijat tekevät täyttä työaikaa (38h 25 min./vk) kuuden viikon jaksoissa 15.05.2022–15.09.2022 välisenä aikana. yht. 24 nuorta, joista 6 työpaikkaa on Joutsenon keskustan alueella. 

Lisäksi kadut ja ympäristö vastuu alue palkkaa nuoria liikennekaupungin valvojiksi (20-25v). Tehtäviin kuuluu mm. lasten ohjaus ja valvonta sekä liikennekaupungin kasvillisuudenhoito ja alueen puhtaanapito. Työtä tehdään kahdessa vuorossa ja heinäkuun aikana myös lauantaisin. Tehtävään otetaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka suuntautuvat opiskeluissaan lastenparissa työskentelyyn, Liikennekaupunkiin palkataan 3-4 nuorta 

Ympäristönhoidon tehtävät soveltuvat reippaille, ulkoilmassa työskentelystä nauttiville (säällä kuin säällä) vastuullisille nuorille. Hyvät asiakaspalvelutaidot katsotaan eduksi 

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi

Hakuaika 1.2.-17.3.2023 

Haastattelut pidetään viikolla 14-15 ja valituille ilmoitetaan viikolla 16-17 

Liikennekaupungin paikkoihin haetaan myös kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi liitettynä CV, viimeistään 31.03.2023 mennessä. Haastattelut tapahtuvat huhtikuun aikana ja päätöksistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

 

Lisätietoja Elinvoiman ja kaupunkikehityksen kesätyöpaikoista

Lappeenrannan museot hakevat museoapulaisia kesälle 2023 

 

Etelä-Karjalan museoon, Lappeenrannan taidemuseoon, Ratsuväkimuseoon ja Wolkoffin talomuseoon haetaan museoapulaisia kesätyöhön.   

 

Työ sisältää mm. tilojen valvontaa, lipunmyyntiä, museokauppojen myyntityötä, sekä muuta asiakaspalvelua. Wolkoffin talomuseossa avoinnapitäjä vetää opastettuja kierroksia. Lisäksi osan työtehtäviin kuuluu opastustehtäviä linnoituksessa. 

 

Työ sijoittuu ajalle 2.6.-20.8.2023. Työaika muodostuu museoiden kesäaukioloaikojen perusteella. 

 

Etusijalla hakijoista ovat museoalan opiskelijat. Ikävaatimus on vähintään 18 vuotta. Tehtävä on vastuullista asiakaspalvelutyötä ja vaatii hyvää suomen- ja englanninkielen taitoa. Muiden kielien taito katsotaan eduksi. 

 

Työpaikkoja on tarjolla n. 10 nuorelle. 

Hakeminen tapahtuu osoitteessa: www.kuntarekry.fi  

 

Hakuaika on 1.-28.2.2023. Haastateltaviin otetaan yhteyttä maaliskuun aikana.

Lisätietoja museon kesätyöpaikoista

Hannu Heikkinen

Osastosihteeri

hannu.a.heikkinen@lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupungin Matkailuneuvonta hakee kesätyöntekijöitä kesälle 2023 

  

Matkaneuvojana autat matkailijoita tekemään ajastaan Lappeenrannassa mahdollisimman mieleenpainuvan ja onnistuneen. Työ on vastuullista asiakaspalvelutyötä, ja tehtäviin kuuluu matkailijoiden opastusta, matkamuistojen myyntiä sekä sosiaalisen median päivitystä.   

Tehtävään haetaan yli 18 vuotta täyttäneitä hyvän esiintymistaidon omaavia reippaita nuoria. Kaupungin ja lähialueiden retkeilykohteiden tuntemus on eduksi sekä hyvä kielitaito, sujuva suomi ja englanti, muut kielet eduksi. Tärkeintä on palveluhenkinen asenne ja kyky selvitä erilaisista asiakaspalvelutilanteista.  

Työsuhde on määräaikainen 1.6.-31.8.2023 ja työaika muodostuu matkailuneuvontapisteiden aukioloaikojen perusteella. Perehdytämme ja opastamme kaikkiin työtehtäviin.   

Katsomme eduksesi kokemuksen aikaisemmista asiakaspalvelutehtävistä, myyntityöstä, kassatoiminnoista ja sosiaalisen median taidoista.    

Matkailuneuvojien paikkoja on avoinna 4 nuorelle. 

 

Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.kuntarekry.fi  

  

Hakuaika 1.2. – 12.3.2023 

Haastattelut pidetään maalis- huhtikuussa ja valinnasta ilmoitetaan viimeistään huhtikuun lopussa. 

Lisätietoja matkailuneuvonnan kesätyöpaikoista

Alla Niemi

Matkailuneuvontakoordinaattori

alla.niemi@lappeenranta.fi
+358 40 667 1755

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu hakee kesätyöharjoittelijoita kesälle 2023

Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehitys toimialan kaupunkisuunnittelu hakee kesäksi harjoittelijoita.  

Työtehtäviin voi sisältyä esim. kesäisen kaupungin valokuvaamista, asukashaastatteluja, kyselylomakkeiden laatimista, animaatioiden ja mallinnusten tekemistä, raporttien kirjoittamista ja kuvitusta. Tehtävänkuvat tarkentuvat valittavien osaamisen mukaisesti. 

Tehtävät sijoittuvat kesäkuun alusta elokuun alkupuolelle (3.6.-6.8.2023) myöhemmin tarkemmin sovittavaksi ajankohdaksi.

 

Harjoittelujakso kestää 1-2 kuukautta. Työpiste sijaitsee Lappeenrannan kaupungintalolla. Myös osittainen etätyö on mahdollista. 

Tehtäviin etsitään 15-20 vuotiaita nuoria, jotka ovat reippaita ja uuden oppimisesta innostuneita sekä kiinnostuneita kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta. Eduksi katsotaan esimerkiksi valokuvauksen harrastaminen, animaatio-osaaminen, sujuva kirjoitustaito ja kiinnostus omasta ympäristöstä. Lisäksi toivomme hakijoita, jotka haluavat hakeutua myöhemmin opiskelemaan esimerkiksi arkkitehtuuria, maisemasuunnittelua tai suunnittelumaantiedettä.  

Alan opiskelijoille sekä kesätaiteilijoille meillä tulee vielä erillinen haku, joka avataan kuntarekryssä viimeistään tammikuun puolessa välissä. 

 

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi 
Hakuaika 15.1.- 6.3.2023 klo 15.00 saakka. 
Haastattelut pidetään maalis- huhtikuussa ja valinnasta ilmoitetaan viimeistään huhtikuun lopussa. 

Lisätietoja kaupunkisuunnittelun kesätyöpaikoista

Maarit Pimiä

Kaupunginarkkitehti

maarit.pimia@lappeenranta.fi
+358 40 653 0745

Lappeenrannan liikuntatoimi hakee kesätyöntekijöitä kaupungin eri liikuntapaikoille kesälle 2023 

Työtehtävät koostuvat Lappeenrannan eri urheilukenttien kunnossapito- ja siivoustehtävistä. Tehtäviin kuuluu mm. ruohonleikkaamista ja kenttien puhtaanapitoa. 

Työtehtävät sijoittuvat kesä-heinäkuulle ja jakautuvat siten, että kesäkuussa palkataan 7 nuorta ja heinäkuussa 7 nuorta. Työ on tarkoitettu 16 - 18 vuotiaille.  

Liikuntatoimen tehtävät soveltuvat reippaille, ulkoilmassa työskentelystä nauttiville (säällä kuin säällä) vastuullisille nuorille. Hyvät asiakaspalvelutaidot katsotaan eduksi. 

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi 
Hakuaika 1.3. - 31.3.2022 klo 15 saakka. 

Lisätietoja liikuntatoimen kesätyöpaikoista

Mika Kivistö

Kunnossapitotyönjohtaja

mika.kivisto@lappeenranta.fi
+358 40 637 2715

Lappeenrannan nuorisotoimen kesätyöpaikat kesällä 2023

 

Nuorisotoimella tulee hakuun kesäksi erilaisia kesätöitä nuorille. Työt sisältävät tehtävistä riippuen siivousta ja pieniä kunnossapitotöitä, sosiaalisen median päivittämistä, valo- ja videokuvaamista sekä muun markkinointimateriaalin tuottamista nuorisotoimelle.  

 

Asinsaaren kesätyöpaja 5.-9.6.2023 

 

Haemme leirintäkeskukseen Asinsaareen kesätyöpajaan 2007-2009 syntyneitä nuoria erilaisiin piha- ja kunnostustöihin Asinsaaren isännän avuksi. Päivittäinen työaika on 6 tuntia sisältäen siirtymiset Monarilta Asinsaareen. Paikkoja on 4-8 nuorelle, paikkojen määrä tarkentuu haun loppumiseen 31.3.2023 mennessä. Paikat arvotaan hakeneiden nuorten kesken. Haku tapahtuu kuntarekry.fi sivuston kautta. Hakuaika 1.2.-31.3.2023. 

 

Kesämäen koulun kaupunkityöpaja 5.-9.6.2023 

 

Haemme kesämäen koululle 2007-2009 syntyneitä nuoria erilaisiin siivous- ja kunnostustöihin. Työtehtäviä on sekä koululla että kesämäen alueella. Koulun tuntemus olisi tehtävään eduksi. Päivittäinen työaika on 5 tuntia. Paikkoja on 4-6 nuorelle, paikkojen määrä tarkentuu haun loppumiseen 31.3.2023 mennessä. Paikat arvotaan hakeneiden nuorten kesken. Haku tapahtuu kuntarekry.fi sivuston kautta. Hakuaika 1.2.-31.3.2023. 

 

Kaupunkityöpaja 12.-16.6.2023 

 

Haemme kaupunkityöpajaan 2007-2009 syntyneitä nuoria tekemään erilaisia siivous- ja kunnostustöitä eri puolella kaupunkia sijaitsevilla nuorisotiloilla sekä niiden lähialueilla. Päivittäinen työaika on 5 tuntia.Paikkoja on 12-17 nuorelle, paikkojen määrä tarkentuu haun loppumiseen 31.3.2023 mennessä. Paikat arvotaan hakeneiden nuorten kesken. Haku tapahtuu kuntarekry.fi sivuston kautta. Hakuaika 1.2.-31.3.2023. 

 

Ohjaamon markkinointiapulaiset 5.-16.6.2023 

 

Haemme Ohjaamoon neljää 2005-2007 syntynyttä nuorta markkinointiapulaisiksi tekemään Ohjaamon someen erilaista sisältöä. Tunnetko IG:n ja TikTok:n kuin omat taskusi? Mahdollisesti ehkä tuotat itsekin sisältöä näille alustoille? Oletko luova, idearikas ja oma-aloitteinen? Sinun ei tarvitse olla somevaikuttaja, riittää, että ymmärrät TikTok:n trendejä ja osaat tuottaa sekä sinne että Instagramiin sisältöä. Pysyt myös hyvin perillä muista nuorten suosimista somealustoista. Työ sisältää lisäksi muuta Ohjaamon markkinointia, kuten mainosten tekoa. Päivittäinen työaika on 5 tuntia.

 

Markkinointiapulaiset valitaan ryhmähaastattelun perusteella. Haastatteluun valitaan 8 nuorta, ja heidät kutsutaan haastatteluun viestillä. Haastattelut järjestetään paikan päällä Ohjaamolla torstaina 27.4.2023 klo 16.00-17.00. Huomioithan haastatteluajan jo hakemusvaiheessa, sillä emme järjestä muita haastatteluja, emmekä valitettavasti järjestä haastattelua etänä. Haku tapahtuu kuntarekry.fi kautta. Hakuaika 1.2.-31.3.2023. 

 

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi  

Lisätietoja nuorisotoimen kesätyöpaikoista

Nina Laine

Ohjaamonuorisotyöntekijä

nina.laine@lappeenranta.fi
+358 40 504 1946

Lappeenrannan kaupungin tapahtumapalvelut hakee tapahtuma-avustajaa keskustan alueelle kesälle 2023

 

Tapahtuma-avustajana olet keskellä Lappeenrannan tapahtumakesää. Työsi pitää sisällään kesän 2023 eri tapahtumatuotannoissa avustamista ja osana Lappeenranta Events -tiimiä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan muun muassa Lappeenrannan kesäkonsertteja ja Kaupungin syntymäpäivät- sekä Sataman Valot -tapahtumia. Huolehdit kaupungin tapahtumatarvikkeiden lainauksesta, huollosta ja varastoinnista sekä päivität Lappeenrannan tapahtumakalenteria ja Lappeenranta Events –verkkosivustoa. Yhteistyössä kaupungin viestintätiimin kanssa pääset myös avustamaan tapahtumien sosiaalisen median sisällöntuotannossa. 

 

Työsuhde tehdään ajalle 1.6.2023 – 31.8.2023 ja se pitää sisällään merkittävän määrän ilta- ja viikonlopputöitä. Tehtävään valitaan ansioitunein ja työnantajan sopivimmaksi haastattelujen ja muiden selvitysten perusteella arvioima henkilö. 

Edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää töiden alkaessa, kohtalaista fyysistä kuntoa sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hakijan eduksi luetaan tietämys tapahtumatekniikasta. 

 

Hakeminen tapahtuu kuntarekry -sivuston kautta www.kuntarekry.fi  
Hakuaika alkaa 1.2.2023 klo 8 ja päättyy 28.2.2023 klo 15 

Mahdolliset haastattelut ja päätökset tehdään maaliskuun aikana ja vallinnasta ilmoitetaan kaikille sähköpostitse. 

Lisätietoja tapahtumatuotannon kesätyöpaikasta

Tukea työnhakuun

Tarvitsetko apua ja tukea kesätyön hakemiseen? Ohjaamo auttaa! Ohjaamo on auki maanantaista tiistaihin 12.00-16.00 ja keskiviikosta torstaihin 10.00-16.00. Autamme esimerkiksi CV:n laatimisessa ja päivittämisessä, työhakemusten tekemisessä ja autamme tarvittaessa myös työhaastatteluun valmistautumisessa.

Ohjaamo Lappeenrannan yhteystiedot

Lisätietoja kaupungin kesätyöhausta

Salla Peltonen

Työllisyyskoordinaattori

salla.peltonen@lappeenranta.fi
+358 40 652 8687