Suosikit

Tilinpäätös 2021

Vuoden 2021 tilinpäätökseen voit tutustua kaupunginhallituksen 28.3.2022 kokousmateriaaleissa. 

 

Lappeenrannan kaupungille tulossa vuodelta 2021 noin 25 miljoonan euron ylijäämä

(7.2.2022)

Alustavien tietojen perusteella Lappeenrannan kaupungin vuoden 2021 tulos on noin 25 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Erinomainen tulos on verotulojen hyvän kehityksen ansiota. Lainamäärä pysytteli edellisvuoden tasolla.

Lappeenrannan kaupungille ennakoitiin jo puolivuosikatsauksessa vahvaa tulosta vuodelta 2021. Tuloskehitys jatkui myönteisesti myös loppuvuoden ajan, ja kaupungin vuosikate on asettumassa 55 miljoonan euron tasolle.

Poikkeuksellisen hyvää tasoa selittää etenkin verotulojen hyvä kehitys, sillä verotuloja tilitettiin kaupungille liki 25 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän, sanoo kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

– Lisäksi tulosta parantaa Eksoten alijäämien kattamista varten aiemmin kirjattujen varausten purkaminen kolmen miljoonan euron edestä.

Verotulot kasvaneet 8,9 %

Verotuloja kertyi Lappeenrannalle 332,5 miljoonaa euroa, missä on kasvua 8,9 %. Etenkin yhteisöveron tuotto kasvoi reippaasti kertymän ollessa 46,5 % edellisvuotta parempi. Kunnallisverokertymäkin kasvoi 5,1 %.

– Talousarvion 24,5 miljoonalla eurolla ylittävä verokertymä kuvaa hyvin, miten ripeää talouden toipuminen koronan aiheuttamasta notkahduksesta on ollut, sanoo talous- ja rahoitusjohtaja Jari Iskanius Lappeenrannan kaupungilta.

– Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli vielä viime vuonna 10 prosenttiyksiköllä korotettu, mikä merkitsi noin yhdeksän miljoonan euron lisäystä Lappeenrannan yhteisöveropottiin. Korotettu osuus poistuu vuodelle 2022.

Lasten ja nuorten palveluiden sekä liikuntapalveluiden talousarviokehykset ylittyivät koronan vaikutusten vuoksi yhteensä vajaalla kahdella miljoonalla eurolla. Lasten ja nuorten palveluissa lisämenoja aiheutui muun muassa suojainhankinnoista ja tehostetusta siivouksesta, kun puolestaan liikuntapalveluissa jäi tuloja kertymättä tilojen sulkemisen vuoksi. Kulttuuripalveluissa valtion koronatuet sen sijaan riittivät kompensoimaan lipputulojen menetykset. Kokonaisuutena kaupungin käyttötalous toteutui budjetoitua parempana.

Kaupunki kirjaa tilinpäätökseen arvonalentumisia noin 10 miljoonan euron arvosta rakennuksista, joiden käyttö on päättymässä lähivuosina tai jotka ovat tulossa peruskorjaukseen. Aiempiin tilinpäätöksiin Eksoten alijäämävastuisiin tehtyä pakollista varausta voidaan sen sijaan pienentää kolmella miljoonalla eurolla.

Vuoden suurimmat rakennushankkeet liittyivät kouluihin

Nettoinvestointeja toteutui liki 39 miljoonan euron arvosta.

– Viime vuoden yhteensä 26 miljoonan euron talonrakennushankkeista suurimmat olivat Joutsenon ja Lauritsalan uusien koulujen rakentamiset ja Kesämäen yläkoulun peruskorjaus, jotka valmistuivat vuoden 2021 aikana, kertoo Iskanius.

– Katuihin ja yleisiin alueisiin investoitiin yli seitsemän miljoonaa euroa.

– Vahvan vuosikatteen ansiosta kaupungin lainamäärä kuitenkin supistui 1,5 miljoonalla eurolla.

Kuntien vuoden 2021 tilinpäätöksiä arvioidessa on aiheellista muistaa, että osuus yhteisöveron tuotosta palautui koronaa edeltävälle tasolle vuoden 2022 alusta. Lisäksi viime vuodelle on todennäköisesti jaksottunut verotuloja, jotka tyypillisesti tilittyisivät vasta kuluvana vuonna.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä maanantaina 28. maaliskuuta. Valtuustoon tilinpäätös etenee tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen 6. kesäkuuta.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
puh. 040 844 2000
kimmo.jarva(at)lappeenranta.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Iskanius
puh.  040 631 6231
jari.iskanius(at)lappeenranta.fi