Suosikit
Palvelu

Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasunto on asunto, jota asukas hallitsee mutta ei omista. Asukas maksaa asumisestaan kuukausikulujen lisäksi maksun, joka palautetaan hänelle indeksillä tarkastettuna poismuuton yhteydessä.

Lappeenrannan kaupungin alueella asumisoikeusasuntoja omistavat TA-asumisoikeus Oy ja Asokodit Oy (Suomen Asumisoikeus Oy).

Ehdot ja kriteerit

55 vuotta täyttäneiden osalta ei sovelleta varallisuusrajaa.

Asumisoikeusasunnon hakijan tulee olla täysi-ikäinen henkilö, joka ei omista hakualueella omistusasuntoa. Hakijalla ei myöskään saa olla varallisuutta siinä määrin, että hän voisi rahoittaa vähintään puolet hakemansa tai vastaavan asunnon käyvästä hinnasta. Varallisuusrajat eivät koske kuitenkaan yli 55 vuotiaita vaan he voivat aina hakea asumisoikeusasuntoa.

Toimintaohje

Asumisoikeusasunnon saamiseksi sinun on täytettävä järjestysnumerohakemus sähköisesti (verkkoasiointipalvelu) tai paperisella lomakkeella. Jätä paperinen lomake kaupungin asiakaspalvelupisteeseen tai lähetä postitse lomakkeessa annettuun osoitteeseen.

Lappeenrannan kaupunki kirjaa hakemuksen ja ilmoittaa järjestysnumeron sinulle kirjallisesti. Kun olet saanut järjestysnumeron, ilmoittaudu hakijaksi TA-asumisoikeus Oy:lle tai Asokodeille ja ilmoita, miltä alueelta tai mistä talosta haluat saada asunnon. Asuntojen vapautuessa yhtiö tarjoaa sinulle asuntoa ilmoittamaltasi alueelta. Yhtiön ehdotuksesta Lappeenrannan kaupunki hyväksyy edellytykset täyttävät asumisoikeuden hakijat järjestysnumeroiden mukaisessa järjestyksessä.

Hae järjestysnumero kunnalta tai kuntayhteenliittymältä, jonka alueelta haluat hakea asumisoikeusasuntoa. Kun haluat hakea järjestysnumerollasi asumisoikeusasuntoa, hae sitä suoraan siltä asumisoikeustalon omistajalta, jonka asumisoikeustalosta asunnon haluat.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Asumisoikeusasunto on asunto, jota asukas hallitsee mutta ei omista. Hän maksaa asumisestaan kuukausittain maksettavien kulujen lisäksi asumisoikeusmaksun, joka palautetaan hänelle poismuuton yhteydessä rakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti korjattuna. Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omakseen. Asuntoa tulee käyttää omana vakituisena asuntona. Asunnon saa vuokrata eteenpäin korkeintaan kahdeksi vuodeksi. Vuokraamiseen täytyy olla erityinen syy.

Laki asumisoikeusasunnoista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900650