Suosikit
Palvelu

Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan

Elintarvikekontaktimateriaalialan valmistajan, jatkojalostajan ja maahantuojan on tehtävä elintarvikelain mukainen ilmoitus toiminnastaan toimintapaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Elintarvikekontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat valmiiksi kosketuksissa (suoraan tai välillisesti) elintarvikkeen kanssa tai jotka on suunniteltu olemaan kosketuksissa elintarvikkeen kanssa.

Tällaisia materiaaleja ja tarvikkeita ovat esimerkiksi

  • elintarvikepakkaukset
  • kertakäyttöastiat ja -käsineet
  • keittiövälineet
  • keittiön pientyökoneet sekä
  • elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet

Myös raaka-aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa sekä muun muassa painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi käsittelee ilmoitukset Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Taipalsaaren ja Savitaipaleen alueella.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia elintarvikekontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita Suomessa. Tällaisia toimijoita ovat:

  • kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat
  • varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat
  • kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat
  • kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia alan toimijoita riippumatta siitä, mistä kontaktimateriaalista tai -tarvikkeesta on kysymys.

Jos toiminta muuttuu, päättyy tai toiminnan harjoittaja vaihtuu, on siitä viivytyksettä tehtävä ilmoitus kunnan viranomaiselle. Muutosilmoituksen tekoon käytetään samaa lomaketta kuin aloitusilmoituksen tekoon.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Toimintaohje

Tee ilmoitus toimintapaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle toiminnan alkaessa.

Kunnan valvontaviranomainen lähettää toimijalle tiedon ilmoituksen vastaanotosta ja rekisteriin merkitsemisestä. Valvontaviranomainen tarkastaa yrityksen toiminnan säännöllisesti valvontasuunnitelmansa mukaisesti.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Määräaika

Ilmoitus on tehtävä toiminnan alkaessa.

Käsittelyaika

Ilmoitus käsitellään 30 vuorokauden kuluessa.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Elintarvikelaki 297/2021

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297