Suosikit
Palvelu

Erityisliikunta-avustus

Kaupunki myöntää harkinnan mukaan avustusta erityisliikuntajärjestöille tai niille järjestöille, jotka järjestävät erityisryhmille soveltuvaa liikuntatoimintaa kaupungin asukkaille. Avustus myönnetään erityisliikunnan tukemiseksi ottaen huomioon järjestön avustustarpeen, erityisliikuntatoiminnan määrän ja laadun sekä yhteiskunnallisen merkityksen. Avustus tulee kohdentaa jakovuoden toimintaan.

Ehdot ja kriteerit

Avustus on kertaluonteinen ja harkinnanvarainen, eikä sitä voida myöntää tilavuokriin.

Jakoperusteina huomioidaan

  • liikuntatoiminta kohdistuu erityisryhmiin (vammaiset, pitkäaikaissairaat ja iäkkäät henkilöt)
  • erityistä tukea tarvitsevien lasten- ja nuorten liikunnan järjestäminen sekä ohjaajien koulutus
  • liikunta on ohjattua, suunnitelmallista ja säännöllistä
  • ohjaajien, avustajien ja osallistujien määrä
  • järjestöjen välinen yhteistyö erityisliikuntatoiminnassa

Toimintaohje

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen verkkoasiointipalvelun kautta vuosittain 1.12. - 31.1. klo 15.00 mennessä. Määräajan jälkeen tulleita tai puutteellisia hakemuksia ei huomioida. Avustuksesta päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta.