Suosikit
Palvelu

Ilmoitus elintarviketoiminnan aloittamisesta, lopettamisesta tai olennaisesta muuttamisesta

Ammattimaisesta elintarvikealan toiminnasta pitää tehdä ilmoitus.

Ilmoitus tulee tehdä kaikista omaan toimintaan kuuluvista sisä- tai ulkotiloista, joissa myytäviä elintarvikkeita säilytetään, kuljetetaan, kaupataan, tarjoillaan tai käsitellään.

Tee ilmoitus

 • elintarvikehuoneistosta kuten ravintolasta, kaupasta tai leipomosta
 • elintarvikkeiden kuljetustoiminnasta
 • elintarvikkeiden varastoinnista
 • liikkuvasta elintarvikehuoneistosta kuten elintarvikkeiden myyntiautosta tai toriteltasta
 • virtuaalihuoneistosta kuten elintarvikkeiden nettimyynnistä tai elintarvikkeiden välitystoiminnasta

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä elintarvikkeiden alkutuotannosta. Jos taas elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, tulee huoneistolle hakea hyväksyntää laitokseksi.

Aloittaessasi toiminnan elintarvikehuoneistossa, tai jos sen toiminta olennaisesti muuttuu esim. asiakaspaikat lisääntyvät tai ruoanvalmistus monipuolistuu, tulee tehdä ilmoitus. Myös toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava. Toimijan vaihtuessa edellinen toimija tekee lopetusilmoituksen toiminnastaan ja uusi toimija aloitusilmoituksen.

Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Taipalsaarella ja Savitaipaleella ilmoitus tehdään Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen. Ilmoitus käsitellään elintarvikevalvonnassa ja toimijalle lähetetään todistus ilmoituksen käsittelystä.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarviketoiminta täyttää elintarvikelain vaatimukset. Elintarviketoiminta ei esimerikiksi saa aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Jos toiminta keskeytyy, loppuu tai toiminnan harjoittaja vaihtuu, ilmoita siitä viipymättä.

Jos toimijan elintarviketoiminta on jo rekisteröity muussa EU-maassa, ei väliaikaista (alle puoli vuotta kestävää) toimintaa tarvitse rekisteröidä myös Suomessa. Liikkuvasta toiminnasta, kuten esim. myyntivaunun toiminnasta tulee kuitenkin silloinkin tiedottaa toimintapaikan elintarvikevalvonnalle.

Toimintaohje

Tee ilmoitus ensisijaisesti Ruokaviraston sähköisessä ilppa-ilmoituspalvelussa. Sähköistä palvelua käyttämällä näet palvelussa aina myös yrityksesi ajantasaiset rekisteröintitiedot.

Voit tehdä ilmoituksen myös kirjallisena sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Pyydä ilmoituslomake terveystarkastajalta. Täytetty lomake toimitetaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon.

Ilmoitukseen tarvittavat tiedot

 • yrityksesi nimi ja yhteystiedot sekä kotikuntasi silloin, kun sinulla on liikkuva elintarvikehuoneisto tai virtuaalihuoneisto
 • yrityksesi Y-tunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnuksesi
 • elintarvikehuoneistosi tai virtuaalihuoneistosi nimi ja yhteystiedot
 • elintarvikehuoneiston käyntiosoite ja kunta, jollei kyseessä ole liikkuva elintarvikehuoneisto
 • harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
 • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta
 • kuvaus omavalvonnasta
 • elintarvikehuoneiston pohjapiirros

Viranomainen ilmoittaa sinulle, kun se on tallentanut ilmoituksesi tiedot rekisteriinsä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä peritään Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Määräaika

Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Käsittelyaika

Kunnan valvontaviranomainen antaa todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja tekee ensimmäisen tarkastuksen 1–6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Toiminnan voi aloittaa, vaikka käsittely olisi kesken.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Elintarvikelaki 297/2021

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297