Suosikit
Palvelu

Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä

Kun epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, voit ilmoittaa siitä ympäristöterveydenhuoltoon. Tee ilmoitus Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen elintarvikevalvontaan, jos olet ostanut epäillyn elintarvikkeen Lappeenrannasta, Taipalsaarelta, Luumäeltä, Savitaipaleelta tai Lemiltä taikka olet syönyt elintarvikehuoneistossa tällä alueella.

Jos olet elintarvikealan toimija, ilmoita käsittelemäsi elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä tai sinulle tulleesta ruokamyrkytysepäilystä välittömästi ympäristöterveydenhuoltoon.

Toimintaohje

Ota yhteyttä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan terveystarkastajaan. Tarvittaessa terveystarkastaja voi ottaa näytteitä epäillyistä elintarvikkeista ja tehdä harkinnan mukaan huoneistoon tarkastuksen. Ilmoita ruokamyrkytysepäilystä sähköpostitse ympäristötoimen kirjaamoon tai soittamalla terveystarkastajalle.

Jos yritykseesi tulee asiakkaalta ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä, on yrityksellä lainmukainen velvollisuus tehdä siitä ilmoitus elintarvikevalvontaan. Kun epäilet asiakkaana saaneesi ruokamyrkytyksen Lappeenrannassa, Taipalsaarella, Savitaipaleella, Luumäellä tai Lemillä myynnissä olleesta tai tarjoillusta elintarvikkeesta, ilmoita siitä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen elintarvikevalvontaan mahdollisimman nopeasti. Nopeasti tehty ilmoitus parantaa mahdollisuuksia tapauksen selvittämiseen.

Mikäli epäiltyä elintarviketta on vielä jäljellä, on kaikki jäljellä oleva elintarvike pakkauksineen syytä säilyttää mahdollisia tutkimuksia varten. Elintarvike voidaan pakastaa, jos yhteyttä elintarvikevalvontaan ei saada esim. viikonlopun vuoksi.

Ruokamyrkytyksen aiheuttajaa mietittäessä on hyvä muistaa, että useimmiten syömisestä ruokamyrkytyksen oireiden alkamiseen kuluu muutamista tunneista jopa useaan päivään.

Ruokamyrkytyksen oireiden alkaminen kestää muutamista tunneista jopa useaan päivään. Siksi on viimeksi syödyn ruoan lisäksi hyvä miettiä myös edellisten päivien aikana syötyjä ruokia. Mieti myös oliko epäilemässäsi ruokailussa/ruoassa jotain epäilyttävää, onko lähipiirissäsi ollut vatsatautia tms. oireita viime aikoina tai oletko käynyt ulkomailla viimeisen kuukauden aikana. Anna nämä tiedot mahdollisimman tarkasti ilmoitusta tehdessäsi.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Elintarvikelaki 297/2021

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297