Suosikit
Palvelu

Jatko-opintoihin hakeminen perusopetuksen jälkeen

Oppivelvollisuus päättyy, kun lapsesi täyttää 18 vuotta tai kun hän on suorittanut ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavan muun tutkinnon. Jokaista oppivelvollista koskee hakeutumisvelvoite toisen asteen opintoihin eli sinun huoltajana on varmistettava, että lapsellesi haetaan 9. vuosiluokan aikana opiskelupaikkaa joko ammatillisesta oppilaitoksesta, lukiokoulutuksesta tai muusta oppivelvollisuuslaissa määrittelystä koulutuksesta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Oppivelvollisuuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201214#L3P10

Perusopetuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628