Suosikit
Palvelu

Laivatarkastus

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi tekee Lappeenrannan satamissa WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) mukaisia laivatarkastuksia alusten pyynnöstä.

Laivoille annetaan todistus aluksen tarkastamisesta ja saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta tai edellytettävistä saniteettitoimenpiteistä. Lisäksi voidaan myöntää 30 vuorokauden jatkoaikoja.

Toimintaohje

Toimita tarkastuspyyntö Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Palvelusta peritään voimassa olevan ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu

Voimassaoloaika

Todistus aluksen saniteettitoimenpiteistä tai niistä vapauttamisesta on voimassa kuusi kuukautta. Saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta annetulle todistukselle voidaan kuitenkin myöntää kuukauden jatkoaika valtuutetussa satamassa.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Terveydensuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763