Suosikit
Palvelu

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee mm. seuraavia toimintoja:

 • julkinen majoitushuoneisto, vastaanottokeskus
 • esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta, tai korkeakouluopetusta antava oppilaitos
 • yleiseen käyttöön tarkoitettu kuntosali, liikuntatila, sauna, uimahalli, uimaranta, uimala tai kylpylä
 • päiväkoti, kerho sekä jatkuvaa hoitoa antava sosiaalialan toimintayksikkö
 • kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai ihonhoitoa
 • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi käsittelee ilmoitukset Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Taipalsaaren ja Savitaipaleen alueella.

Ehdot ja kriteerit

Terveydensuojelulain 13 § mukaan toiminnan aloittamisesta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava terveydensuojeluviranomaiselle.

Toimintaohje

Tee ilmoitus ennen toiminnan aloittamista ensisijaisesti Ruokaviraston ilppa-verkkopalvelun kautta (katso verkkoasiointi). Liitä ilmoitukseen ainakin pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta, ilmanvaihdon mittaustiedot sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset.

Voit tehdä ilmoituksen myös kirjallisena sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Kirjaa tällöin ilmoitukseen:

 • yhteystietosi
 • selvitys toimintaasi varatun paikan sijainnista
 • liikehuoneistoa koskeva pohjapiirustus ja kalustepiirustus
 • selvitys harjoitettavasta toiminnasta
 • muut terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeelliset tiedot. Jos teet ilmoituksen muuten kuin ilppa-verkkopalvelussa, toimita liitteet erikseen ympäristöterveydenhuoltoon sähköpostitse, postitse tai tuomalla ne ympäristöterveydenhuollon toimistolle. Tarvittaessa voit pyytää ilmoituslomakkeen myös ympäristötoimen kirjaamosta tai terveystarkastajilta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen tarkastaa kirjallisen ilmoituksesi ja lähettää sinulle vastaanottokirjeen. Viranomainen tarkastaa myös toimintasi tarvittaessa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä peritään Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.

Määräaika

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Terveydensuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763

Terveydensuojeluasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941280