Suosikit
Palvelu

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti edellyttää luvan. Vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti on ilmoituksenvaraista toimintaa.

Ehdot ja kriteerit

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että

 1. hakija on täysi-ikäinen
 2. hakija esittää säännökset täyttävän omavalvontasuunnitelman
 3. hakijalta ei ole viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana pysyvästi peruutettu tupakkalain mukaista lupaa
 4. tunnistekoodi on hankittu (vaatimus voimaan 20.5.2019 alkaen)
 5. myyntipaikka, johon lupaa haetaan, ei sijaitse lasten ja nuorten käytössä olevassa paikassa (esim. koulussa). Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa ei myönnetä toimintaan, joka on ilmeisesti tupakkalain vastaista tai jos myyntipaikka ei ole kunnan valvottavissa (esim. kotirauhan piirissä). Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti edellyttää tukkumyynti-ilmoituksen tekemistä kunnan tupakkalakia valvovalle viranomaiselle.

Tupakkalain alaisia tuotteita myyvän henkilön tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Tätä nuorempi henkilö saa kuitenkin myydä tuotteita, jos myynti tapahtuu 18 vuotta täyttäneen henkilön valvonnan alaisena. Täysi-ikäisen henkilön on tosiasiallisesti pystyttävä valvomaan alaikäisen myyjän tupakkalain alaisten tuotteiden myyntiä ja näin ollen hänellä on oltava jatkuva näköyhteys alaikäiseen myyjään.

Tupakkatuotteen, nikotiininesteen, tupakan vastikkeen, tupakointivälineen ja sähkösavukkeen myynti alle 18-vuotiaalle on kiellettyä. Tupakkalain alaisia tuotteita myyvällä elinkeinonharjoittajalla on oltava myynnin ikärajavalvonnan toteuttamiseksi omavalvontasuunnitelma.

Lisätietoa aiheesta on tupakkaa koskevasta lainsäädännöstä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Toimintaohje

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus tai tukkumyynti-ilmoitus on mahdollista tehdä joko sähköisesti tai kirjallisella lomakkeella. Täytetty lomake tulee toimittaa myyntipaikan sijaintikunnalle. Jos myynti tapahtuu liikennevälineessä, hakemus osoitetaan hakijan kotikunnalle.

Hakemuksessa/ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi tai toiminimi sekä yhteystiedot Suomessa, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) sekä tuotteiden myyntipaikan osoite
 • selvitys siitä, minkä tuotteiden myyntiä lupahakemus koskee
 • omavalvontasuunnitelma
 • selvitys myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista
 • tunnistekoodi (20.5.2019 alkaen)
 • selvitys tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden sijoittelusta myyntipisteessä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Kunta perii lupahakemuksen/ilmoituksen käsittelystä Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksun sekä kesken vuotta aloittaneilta vuosimaksun kuluvalta vuodelta toimintakuukausien suhteessa. Lisäksi kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, myyntipistekohtaisen valvontamaksun sekä nikotiininesteiden että tupakkatuotteiden myynnistä.

Määräaika

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus on pantava vireille riittävän ajoissa ennen uuden myyntipaikan avaamista. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä ei voida aloittaa ennen kuin kunta on myöntänyt vähittäismyyntiluvan. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti on mahdollista aloittaa heti ilmoituksen tekemisen jälkeen.

Käsittelyaika

Lupahakemus pyritään käsittelemään noin kuukauden sisällä. Jos hakemus on puutteellinen, asiasta pyydetään täydennystä ja käsittely pitkittyy. Mikäli käsittely kestää yli viikon, toimijalle lähetetään saapumisilmoitus, jossa kerrotaan käsittelyn arvioitu kesto.

Voimassaoloaika

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena. Toimijan tulee ilmoittaa toiminnan päättymisestä. Lupa myönnetään määräajaksi, jos toiminnan luonne sitä edellyttää. Tukkumyynti-ilmoitus on voimassa toistaiseksi tai kunnes elinkeinonharjoittaja ilmoittaa kunnalle toiminnan päättymisestä.