Suosikit
Verkkoasiointi

Lapsen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen muutos

Lapsen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen muuttuessa pysyvästi sovitaan uudesta palvelutarpeesta päiväkodinjohtajan / perhepäivähoidon ohjaajan kanssa. Ilmoitus on tehtävä etukäteen ja se tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Jos valittu varhaiskasvatusaika ylittyy kahtena peräkkäisenä kuukautena tai kolmesti puolen vuoden aikana, korotetaan laajuutta seuraavaan portaaseen.

Verkkosivu

Siirry verkkoasiointiin